Liên hệ nhanh
Họ tên: (*)
Email: (*)
Điện thoại: (*)
Tiêu đề: (*)
Gửi tới bộ phận:(*)
Nội dung: (*)
Mã bảo mật (*) Mã chống spam Thay mới
**Xin vui lòng điền đầy đủ những nội dung được đánh dấu sao (*)
302â18 216ờ Thứ baà 02:16 EDT Thứ ba, 23/10/2018HVT10   Tin Video   Tin tức

Tin tức ngày 22/01

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://vno.chinhphu.vn//vnomedia/flv/201301/231520_3_VNOLNGAY22012013.flv

Video Online Chính phủ ngày 22/021/2013

Các videos khác


Tin 1ức ngày 18/01
Lượt xem: 716

Tin tức ngày 20/01
Lượt xem: 673

Tin tức ngày 19/01
Lượt xem: 609

Tin tức ngày 21/01
Lượt xem: 580

Tin tức ngày 17/01
Lượt xem: 690