Khiêm Tốn - Thật Thà - Dũng Cảm

Khiêm Tốn - Thật Thà - Dũng Cảm
Chúng ta cần học theo tấm gương sáng của Bác Hồ và làm theo lời Bác dạy
Khiêm tốn - Thật thà - Dũng cảm là những đức tính quý báu mà Bác Hồ muốn con cháu chúng ta nối theo lâu dài. Quả là không sai đây là những đức tính rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Khiêm tốn không tự cao người khác sẽ có đánh giá cao về mình. Thật thà sẽ có được lòng tin của mọi người. Dũng cảm đối mặt với khó khăn gian nguy. Bởi thế chúng ta nên làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phần đấu vì tương lai nước nhà 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ánh Hồng 96