BCSK

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 - Năm học 2012.2013
BCSK
HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO
TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬN XÉT
1 Một trường học cho học sinh Trường Sa 50000$  
2 Nụ cười hồng 1 - GIúp bạn đến trường 17 quyển tập  
3 Nụ cười hồng 2 - Giúp bạn vui Trung Thu 168000$  
4 Công trình Liên Đội - Đợt 1 200000$  
5 Ngày hội Đội Viên Kiểm tra  
6 Ngày hội Nghệ Sĩ Nhỏ - Lần 2 20 bạn tham dự  
7 Kế hoạch nhỏ - Đợt 1 0  
8 Măng non sẵn sàng vì biển đảo - Góp đá xây Trường Sa 120000$  
9 Hoạt động 20/11 0  
10 Hoạt động khác 0  
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI
TT CHỈ HUY ĐỘI & CÂU LẠC BỘ ĐỘI NHÓM SỐ LƯỢNG NHẬN XÉT
1 Ban Chỉ Huy Chi Đội Lớp 2  
2 Ban cán sự lớp 3  
3 Đội nghi lễ  0  
4 Sao Bắc Đẩu 0  
5 Nhóm Lá Xanh - CHĐQ10 0  
6 CLB Dự bị đoàn viên    
7 Các đội nhóm CLB khác    
Tự đánh giá: :