Liên hệ nhanh
Họ tên: (*)
Email: (*)
Điện thoại: (*)
Tiêu đề: (*)
Gửi tới bộ phận:(*)
Nội dung: (*)
Mã bảo mật (*) Mã chống spam Thay mới
**Xin vui lòng điền đầy đủ những nội dung được đánh dấu sao (*)
481â19 633ờ Thứ haià 06:33 EDT Thứ hai, 14/10/2019HVT10   Hỏi đáp

Hỏi đáp

Lên phía trên
Thêm bài viết
Câu hỏi:

Thêm bài viết NUKEVIET như thế nào?

Trả lời:

Thêm bài viết vào module News - NukeViet 3

 
Lên phía trên
Sử dụng Admin (P2)
Câu hỏi:

Sử dụng Admin như thế nào?

Trả lời:

Giới thiệu Admin Control Panel của NukeViet 3.0 (Phần 2)

 
Lên phía trên
Sử dụng Admin (P1)
Câu hỏi:

Sử dụng Admin như thế nào?

Trả lời:

Giới thiệu Admin Control Panel của NukeViet 3.0 (Phần 1)

Lên phía trên
Cài đặt NUKEVIET
Câu hỏi:

Cách cài đặt NUKEVIET ?

Trả lời:

Demo cài đặt NUKEVIET 3.0

 
Lên phía trên
Mã nguồn NUKEVIET
Câu hỏi:

Mã nguồn NUKEVIET là gì?

Trả lời:

Mã nguồn mở NukeViet - NTĐV 2011 - Thuyết trình và bảo vệ sản phẩm

Lên phía trên
Đất nước Việt Nam
Câu hỏi:

Cả nước hiện nay có bao nhiêu tỉnh thành?

Trả lời:
Có 63 tỉnh thành.
5 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.